THỦ TỤC LẮP MỚI ĐỒNG HỒ NƯỚC CHO HỘ GIA ĐÌNH

1. ĐIỀU KIỆN LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ NƯỚC

 • Hộ gia đình có nhà ở hợp pháp nhưng chưa lắp đặt đồng hồ nước.

 • Địa điểm đăng ký lắp đặt nằm trong vùng cấp nước của Công ty TNHH Cấp Nước Hà Lan - Howaco.

 • Địa điểm đăng ký lắp đặt không thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi giải tỏa của chính quyền địa phương.

2. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT (1 BỘ)

 • Giấy đề nghị lắp đặt đồng hồ nước theo mẫu đính kèm bên dưới (Mẫu giấy đề nghị lắp đặt đồng hồ nước)

 • Bản photocopy CMND hoặc CCCD của người đứng tên đồng hồ nước

 • Bản photocopy 1 trong những giấy tờ sau:

  • Giấy phép xây dựng (tại địa chỉ đăng ký lắp đặt ĐH)

  • Chủ quyền nhà (tại địa chỉ đăng ký lắp đặt ĐH)

  • Hộ khẩu (tại địa chỉ đăng ký lắp đặt ĐH)